Aktualności

09.03.2018

Rok „Strażnika skarbów Miasta Lwowa”

…nadająca sens życiu praca w poszukiwaniu prawdy,
z pełnym poczuciem odpowiedzialności moralnej,
pozostanie zasadniczym warunkiem działania dla każdego,
kto nie chce, aby imię jego przeszło bez echa,
jako pusty dźwięk.
Mieczysław Gębarowicz


Rada Miasta Jarosławia uchwałą z dnia 26 lutego br. ustanowiła rok 2018 Rokiem Mieczysława Gębarowicza na terenie Miasta Jarosławia. Okazją do tego stały się dwie znamienite rocznice – 100-lecie odzyskania niepodległości oraz 125. rocznica urodzin Gębarowicza.

Do organizacji obchodów włączyły się jarosławskie stowarzyszenia oraz instytucje kultury: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie, a także I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu. Honorowy Patronat nad tym obchodami objął Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia.

W piątek – 9 marca, w Sali Lustrzanej został zainaugurowany Rok Mieczysława Gębarowicza w Jarosławiu. Zebranych w imieniu Burmistrza Miasta Jarosławia przywitał dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu – Tomasz Wywrót.

Inauguracji towarzyszyła prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią zatytułowana „Nieprzebrane skarby miasta Lwowa". Spotkanie poświęcone zostało niezwykłym zbiorom jakie w XIX i na początku XX wieku zgromadzono w lwowskich muzeach, galeriach, archiwach i zbiorach prywatnych. Szczególnie podkreślona została rola jarosławianina Mieczysława Gębarowicza – strażnika dóbr kultury, pracującego na rzecz ratowania dla Polski zbiorów lwowskich. Jego staraniem m.in. w marcu i kwietniu 1944 roku ze Lwowa wywieziono do Krakowa 67 skrzyń z najcenniejszymi obiektami ze zbiorów Ossolineum i Biblioteki Baworowskich oraz 72 skrzynie ze zbiorami Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wieczorną inaugurację Roku Mieczysława Gębarowicza w Jarosławiu poprzedziło spotkanie Tomasza Kuby Kozłowskiego z młodzieżą jarosławskich szkół średnich.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach mających na celu uświetnienie 100-lecia odzyskania niepodległości oraz Roku Mieczysława Gębarowicza w Jarosławiu

Mieczysław Gębarowicz (1893-1984) – historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, członek Polskiej Akademii Umiejętności; był kustoszem Muzeum Lubomirskich i dyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Po zakończeniu drugiej wojny światowej pozostał we Lwowie, aby nie dopuścić do zniszczenia pozostawionych tam dóbr polskiej kultury. W 1950 roku został zdegradowany do stanowiska niższego pracownika naukowego, wyrzucony z pracy, a na koniec obłożony zakazem dostępu do archiwów. Nie zaprzestał jednak działalności naukowej, której wyniki publikował w Polsce. Wśród jego licznych dzieł należy wymienić zwłaszcza fundamentalne opracowania na temat rzeźby lwowskiej: Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu w Polsce (1962), Szkice z historii sztuki XVII w. (1966). Jego grób znajduje się na Cmentarzu Łyczakowskim.
/źródło: www. wydawnictwo.ossolineum.pl


Aleksandra Toczek-Borysiuk
(Aktualizacja: 10.03.2018 16:06)
Galeria zdjęć
Fot. Aleksandra Toczek-Borysiuk
Partnerzy