Aktualności

03.10.2018

IV Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”

W środę – 3 października, w Rzeszowie rozpoczął się IV Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”. Wzięło w nim udział ponad stu naukowców, historyków, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, muzealników, archiwistów, literaturoznawców.

W czwartek – drugiego dnia Kongresu – prelegenci gościli w Jarosławiu. W Centrum Kultury i Promocji przybyłych naukowców i specjalistów przywitał Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch. Burmistrz w towarzystwie organizatorów Kongresu wręczył prof. dr. hab. Waldemarowi Józefowi Deludze Srebrny Medal MKiDN RP „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz upominki związane z Jarosławiem uhonorowanym ministerialnym odznaczeniem podczas inauguracji Kongresu.

Po oficjalnym rozpoczęciu prelegenci oraz uczestnicy wzięli udział w wykładach, w ramach trzech równolegle odbywających się sekcji: w Sali Lustrzanej CKiP, Sali Narad Ratusza oraz auli ZSP.

Poza wykładami, prezentującymi i podsumowującymi aktualny stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, uczestnicy mieli okazję zwiedzić Jarosław.

Organizatorem IV kongresu był Narodowy Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.
Kongres honorowym patronatem objęli ministrowie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz marszałek województwa podkarpackiego.


Aleksandra Toczek-Borysiuk
(Aktualizacja: 05.10.2018 14:01)
Galeria zdjęć
Fot. Aleksandra Toczek-Borysiuk
Partnerzy