Aktualności

18.10.2018

Karolki 2018

„Karolki 2018” to wielkie wydarzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu. Na dzień 18 października przypadły Uroczystości Święta Patrona naszego Ośrodka św. Jana Pawła II. W tym roku ze względu na 40 - lecie wyboru Jana Pawła na Stolicę Apostolską nasz Ośrodek chciał jeszcze bardziej uczcić tego znakomitego Patrona, dlatego Uroczystości Patronalne zostały poszerzone o I Wojewódzki Integracyjny Konkurs Artystyczny Placówek Oświatowych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w bazylice Matki Bożej Bolesnej pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa  Adama Szala, który to w czasie homilii zachęcał nas do świętości przywołując naszych świętych i błogosławionych ziemi podkarpackiej.

Wspólne świętowanie i konkursowe zmagania zgromadziły zaproszonych gości oraz dzieci i młodzież z różnych placówek, w których szczególnie czci się pamięć o Wielkim Polaku Janie Pawle II. Prace plastyczne, wiersze i piosenki nawiązywały do wydarzeń z życia, twórczości i nauczania Jana Pawła II, które jest ciągle aktualne.

Św. Jan Paweł II to dla nas wzór do naśladowania, to człowiek mądry, a zarazem bliski sercu każdemu człowiekowi. Czujemy się spadkobiercami nauki Jana Pawła II, dlatego dziś szczególnie dzielimy się swoją radością, którą wyrażają słowa: „  Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

Dziękujemy wszystkim życzliwym osobom i instytucjom za pomoc w organizacji uroczystości oraz skierowane do nas słowa.

Wdzięczni
Dyrekcja, nauczyciele
i uczniowie SOSW
im. Jana Pawła II
w Jarosławiu


Aleksandra Toczek-Borysiuk
(Aktualizacja: 20.10.2018 16:01)
Galeria zdjęć
Fot. Mateiały Organizatora
Partnerzy