Aktualności

04.10.2019

„Pięknie” Andrzeja Rułki i Kamila Skrzypca

„We współczesnym świecie gdzie pojęcie piękna jest zdewaluowane, komercyjne i tendencyjne, wystawą fotografii pt. Pięknie chcielibyśmy afirmować pojęcie twórczości i jej estetyczne oblicze. Niezależnie od definicji, piękno jest wyrazem pozytywnej percepcji formy i przestrzeni zawartej w dziele” / autorzy

4 października w Galerii Głównej u Attavantich odbył się wernisaż wystawy „PIĘKNIE”.

Przedmiotem wystawy są fotografie dwóch artystów-pedagogów Andrzeja Rułki i Kamila Skrzypca, którzy właśnie w tym medium poszukują przestrzeni dla dialogu. Łączy ich kolor. Prace realizowane są w technice fotografii analogowej i cyfrowej. Pojawiają się również prace wykonane techniką fotografii otworkowej.

Kamil Skrzypiec jako artysta fotograf traktuje fotografię wielowątkowo, buduje poprzez zastosowanie wieloplanowości pewną narracje. W kolorowych blokach, które rewelacyjnie komponuje, zarysowuje się przestrzeń w której żyje jednostka. Poprzez to połączenie odczytujemy humanizm jaki zawiera się w tych fasadach i budynkach. Natomiast Andrzej Rułka, odlicza czas poprzez naświetlanie w camerze obscurze swoich kompozycji. Zainspirowany malarstwem Rembrandta poszukuje światła, które wydobywa postacie
i przestrzeń dookoła.

Andrzej Rułka urodzony w 1973 r. w Puławach. Ukończył Wydział Grafiki na ASP w Krakowie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku prof. Andrzeja Pietscha. W 2013 roku ukończył studia doktoranckie na krakowskiej ASP w Krakowie w pracowni Filmu Animowanego u prof. Jerzego Kuci na Wydziale Grafiki. Odbył stypendium w Niemczech w mieście Frankfurt nad Menem ( 1998) oraz w Finlandii na Uniwersytecie Artystycznym w Turku ( 1999). Uczestniczył w wystawach artystów rzeszowskich w Belgii i Grecji w 2009. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz animacją filmową. W 2009 r. zdobył II Nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Konsulat Niemiecki w Krakowie z okazji obchodów 20. rocznicy zburzenia Muru Berlińskiego. Zdobył III Nagrodę w konkursie fotograficznym Res Foto Arch 2009 w Rzeszowie. Przynależy do Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego, Eksperymentalnego i Video ,,STUDIO A’’ w Krakowie. W Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego w 2010 r. zdobył Nagrodę Dyrektora BWA w Rzeszowie. Pracował na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Instytucie Sztuk Projektowych. Zorganizował szereg wystaw indywidualnych i brał udział w wielu wystawach zbiorowych

Kamil Skrzypiec urodzony 18 marca 1993 roku w Rzeszowie, w którym obecnie mieszka i pracuje. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Rzeszowie na kierunku reklama wizualna oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku grafika. Dyplom zrealizował w pracowni Projektowania Graficznego pod kierownictwem prof. Wiesława Grzegorczyka oraz w pracowni Druku Płaskiego pod kierownictwem prof. Marka Olszyńskiego. Obecnie pracuje jako nauczyciel fotografii i multimedióww Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie oraz projektowania graficznego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Najważniejszymi dokonaniami i osiągnięciami są: Główna Nagroda równorzędna w Międzynarodowym konkursie STOP HATE / POSTER SHOW (2019), wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie Baltic Poster Contest 2019. Reduce, Reuse, Rethink! (2019), udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Projektowania Graficznego IDEOGRAFIA w Poznaniu (2018), I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Głębia Spojrzenia (2017), kwalifikacja do wystawy w X Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu (2017), Nagroda Prezesa ZPAP okręgu Rzeszowskiego w konkursie Żużel w Sztuce (2016) oraz III miejsce w ogólnopolskim konkursie Warsztat i wyobraźnia. Z inspiracji twórczością Zdzisława Beksińskiego (2015).


Bernadeta Korczewska
(Aktualizacja: 16.01.2020 10:49)
Galeria zdjęć
Fot. Aleksandra Toczek-Borysiuk
Partnerzy