Aktualności

14.02.2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!

Gmina Jarosław zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu „KULTURA”, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Projekt będzie dotyczył m.in. tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w Jarosławiu oraz zagospodarowania części zabytkowego Rynku na cele kulturalne. 

W związku z powyższym zapraszamy na pierwsze spotkania w ramach konsultacji społecznych dotyczących tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Jarosław, które odbędą się w dniu 19.02.2020 r. w Sali Konferencyjnej Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki (Jarosław, Plac Mickiewicza 6, I piętro), zgodnie z następującym harmonogramem:

a)      godz. 12:00 – Wywiady grupowe z reprezentantami samorządów szkolnych;

b)      godz. 14:00 – Wywiady grupowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji i przedsiębiorstw sektora kultury;

c)      godz. 16:00 – Wywiady grupowe z osobami kultury i przemysłu kreatywnego – artyści tworzący kulturę;

d)     godz. 18.00 – Spotkanie otwarte z mieszkańcami gminy.

 

            Celem spotkań będzie omówienie idei i celu konsultacji społecznych, a także podstawowych założeń Programu Kultura, poinformowanie o terminie i możliwych formach udziału mieszkańców w konsultacjach, wypracowanie wstępnych założeń do projektu, dyskusja na temat potrzeb w zakresie oferty kulturalno-edukacyjnej, wypełnienie przez uczestników ankiet papierowych oraz formularzy zgłaszania propozycji działań.

            Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, przedsiębiorców sektora kreatywnego i przedstawicieli sektora społecznego (w tym organizacji pozarządowych) do udziału w spotkaniach i zgłaszania swoich propozycji do projektu.

Ewelina Szymańska
(Aktualizacja: 14.02.2020 16:15)
Partnerzy