Galeria Debiutów u Attavantich

Julia Piotrowicz - rysunek i pastele

Data wystawy: 11.04.2017-03.05.2017

Galeria Debiutów u Attavantich
zaprasza na wystawę

rysunku i pasteli
Julii Piotrowicz


uczennicy Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu

Czas trwania: kwiecień 2017

Partnerzy