Galeria Debiutów u Attavantich

Zatrzymać chwilę - fotografia

Data wystawy: 05.05.2017-04.06.2017

Galeria Debiutów u Attavantich
zaprasza na

wystawę fotograficzną
uczniów
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu
Czas trwania: 05.05-04.06.2017 r.

Partnerzy