Galeria Debiutów u Attavantich

"Nasze fotografie"

Galeria Debiutów u Attavantich
zaprasza na wystawę fotograficzną

"Nasze fotografie"

klasy 2LOF z innowacją "Fotografia i Film"
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. J. Słowackiego w Jarosławiu

Aleksandra Bihajło
Jan Dudek
Szymon Hadam
Klaudia Hawryszko
Kamil Kołodziej
Karolina Kiełbicka
Ewelina Krawczenko
Bartosz Michalski
Marcin Romanik
Łucja Socha
Aneta Solska
Karolina Stempak
Ewa Romankiewicz
 Katarzyna Krzyżak
Patrycja Błajdo
Justyna Fedak

Partnerzy