Galeria Debiutów u Attavantich

Alicja Ulma – grafika i rysunek

Data wystawy: 04.07.2019-31.08.2019

Galeria Debiutów u Attavantich

zaprasza na

grafiki i rysunku
Alicji Ulmy

 

Czas trwania: lipiec – sierpień 2019

Alicja Ulma jest studentką II roku Wydziału Sztuki, Kierunku Grafika, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wcześniej uczyła się w Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu. Wystawa jest zbiorem kilku prac rysunkowych i graficznych powstałych w trakcie studiów, skupiających się głównie na przedstawieniu natury i człowieka."

Partnerzy