Galeria Debiutów u Attavantich

Pozory

Data wystawy: 01.07.2018 - 31.08.2018
Galeria Debiutów u Attavantich zaprasza na wystawę uczennic Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu.

Anna Zwolska - rysunek, malarstwo

Data wystawy: 10.05.2018 - 31.05.2018
Galeria Debiutów u Attavantich zaprasza na wystawę rysunku i malarstwa Anny Zwolskiej.

Anna Gulanowska - rysunek, malarstwo

Galeria Debiutów u Attavantich zaprasza na wystawę rysunku i malarstwa Anny Gulanowskiej.

Aleksandra Waliczek – pastel

Data wystawy: 02.03.2018 - 31.03.2018
Galeria Debiutów u Attavantich zaprasza na wystawę uczennicy Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu.

Interesuje nas piękno

Data wystawy: 06.02.2018 - 28.02.2018
Galeria Debiutów u Attavantich zaprasza na wystawę uczennic Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu.

Rysunek Tomasza Rojka OP

Data wystawy: 08.12.2017 - 31.01.2018
Galeria Debiutów u Attavantich zaprasza na wystawę rysunku Tomasza Rojka OP.

Rysunek i malarstwo Tadeusza Petyni

Data wystawy: 10.11.2017 - 30.11.2017
Galeria Debiutów u Attavantich zaprasza na wystawę rysunku i malarstwa Tadeusza Petyni.

Rysunek i malarstwo Zuzanny Barczak

Data wystawy: 03.10.2017 - 06.11.2017
Galeria Debiutów u Attavantich zaprasza na wystawę Zuzanny Barczak.
Partnerzy