Galeria Główna u Attavantich

EKSLIBRISY - Krzysztof Marek Bąk

Data wystawy: 14.04.2016-03.05.2016


dr Krzysztof Marek Bąk


Mieszka i pracuje w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, doktorem habilitowanym sztuki. Od 2004 związany z Uniwersytetem Śląskim, gdzie prowadzi pracownię Ekslibrisu Cyfrowego oraz II pracownię Artystycznej Grafiki Cyfrowej. Głównym obszarem jego zainteresowań twórczych jest ekslibris i miniatura graficzna. Ma w dorobku ponad 1000 realizacji, które prezentowane były na 80 wystawach indywidualnych w Polsce, Niemczech, Czechach, Danii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, USA i Kuwejcie i brał udział w licznych wystawach zbiorowych i konkursach uzyskując 30 nagród i wyróżnień. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw księgo znakowych, zajmuje się teorią ekslibrisu oraz działalnością promocyjną  i kuratorską. Jest dyrektorem artystycznym gliwickiego Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris. Poza działalnością na polu plastyki jest pisarzem – autorem książek kryminalnych, powieści dla dzieci i sztuk teatralnych.

Partnerzy