Galeria Główna u Attavantich

Iwona Bugajska-Bigos "Urgent message"

Data wystawy: 09.07.2016-02.08.2016

Iwona Bugajska-Bigos, pracuje na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, dyplom z malarstwa (1995),  podyplomowe studia z zakresu malarstwa i tkaniny artystycznej na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie (2004-2006),  studia doktoranckie Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie (2006-2009). W roku 2009 uzyskała stopień doktora, promotor prof. Zbigniew Bajek. W macierzystej uczelni prowadzi malarstwo, struktury wizualne, metodykę edukacji artystycznej. Jest organizatorem licznych wydarzeń, wystaw, konferencji naukowych i sympozjów artystycznych. Zajmuje się arteterapią, jest pomysłodawcą projektów z niepełnosprawnymi, członkiem stowarzyszenia Psychiatria i sztuka oraz międzynarodowej organizacji Network of European Art Therapists (NEAT). Ma w swym dorobku ponad 95 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą, 18 wystaw indywidualnych, liczne artykuły i publikacje. Uprawia różne odmiany malarstwa.

Partnerzy