Galeria Główna u Attavantich

APEL "My dla ziemi"

Data wystawy: 05.11.2016-06.12.2016

Joanna Kostecka
Wykłada przedmioty związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest autorką ponad 300 publikacji naukowych w Języku polskim i angielskim, w tym 50 stanowią publikacje popularyzujące wiedzę. Wrażliwa na piękno i znaczenie przyrody oraz odpowiedzialność za wszystkie przejawy życia i los ziemi, jest aktywnym edukatorem. Stara się przekonać swoich studentów do umiaru w korzystaniu z zasobów różnorodności biologicznej. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych konferencji naukowych, seminariów i warsztatów, w tym cyklu konferencji pt. „Retardacja przekształcania zasobów. Osiągnięcia, problemy, perspektywy”.
Jest matką dwóch dorosłych synów i babcią dwóch wnuczek. Wiersze pisze od dawna, pierwszy tomik
„Znaki pogody” wydała w roku 1996, w szufladzie czeka kolejny – „Mieć oczy na niebo”.

Anna Baran
Pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Architektury Krajobrazu. Malarz, rysownik, fotograf, aranżer wystaw artystycznych, członek komisji artystycznych. Zajmuje się również
projektowaniem ogrodów. Uczestnik wystaw konkursowych m.in. „ Obraz, Rysunek Rzeźba Roku”
w BWA – Rzeszów, „Derby” Kraków. Jest członkiem i sekretarzem Związku Polskich Artystów Malarzy
i Grafików w Rzeszowie, członkiem Grupy Twórców Twórczej „Droga” i Międzynarodowej Grupy Twórców Różnych „Złota Linia”. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych plenerach malarskich m.in. w Kolbuszowej, Myślenicach i w Warblewie.

Uczestnik wydarzeń artystycznych „Kolorem, dźwiękiem i w drewnie zapisane”  - malarstwo Anna Baran, muzyka  „Project Albin” Krzysztof Augustyn, rzeźba Aleksander Majerski. Brała udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i zagranicą (Polska, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Belgia, Czechy, Słowacja). Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Krzysztof Augustyn (Project Albin)
Urodzony w Rzeszowie. Kompozytor, pianista, artysta koncepcyjny, animator i lingwista. Obecnie zamieszkały w Wielkiej Brytanii w Manchester , gdzie uzyskał na University of Salford tytuł Bachelors of Arts na kierunku Popular Music and Recording z wyróżnieniem w zakresie kompozycji oraz tytuł Master of Arts na kierunku animacji również z wyróżnieniem. Brał udział w kilkunastu występach solo jako pianista, jak również w projektach o profilu muzycznym w zespołach z innymi muzykami.
W 2011 roku stał się inicjatorem i założycielem formacji artystyczno-muzycznej o nazwie „project albin” i od tego czasu przedstawia swoje koncepty w Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej.

Aleksander Majerski
Absolwent nowatorskiego LO im. S. Goszczyńskiego z 1971 r. Nastepnie ukończył kierunek Mechaniczny na Wydziale Matem. Fiz. Tech. W krakowskiej WSP. Po 30-latach pracy w Zespole szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Limanowej, w roku 2007 odszedł na emeryturę.
Od 30 lat jako rzeźbiarz zmaga się z drewnem. Jest rysownikiem, malarzem, zajmuje się poezją i fotografią. Współzałożycielem Międzynarodowej Grupy Twórców Różnych „Złota Linia” . Należy do ZPAMiG-u w Rzeszowie. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w Polsce i za granicą. Uczestniczy w międzynarodowych plenerach. Jego monumentalne kompozycje rzeźbiarskie znajdują się w Polsce, Słowacji, Czechach, Niemczech i na Ukrainie. Był nagradzany i wyróżniany w różnych konkursach.

Zofia Zoń
Aktorka, reżyserka, pedagog. W latach 2006-2010 studiowała na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W 2011r. uzyskała tytuł magistra sztuki.
Prace dyplomową napisała pod kierunkiem dr. hab. Elżbiety Tyszeckiej.


Partnerzy