Galeria Główna u Attavantich

Michał Mieszkowicz - IMAGO

Data wystawy: 07.01.2017-31.01.2017

Moje malarstwo to swoisty zapis procesu mającego na celu znalezienie konstrukcji dla własnych myśli, doświadczeń i emocji. Ten proces rozciąga się pomiędzy potrzebą mówienia o człowieku, jego kondycji, samotności a chęcią kreowania form nieprzedstawiających. Abstrakcja przenika się na płótnie z zarysami figury ludzkiej - w wyrazie uniwersalnej, ale kryjącej osobiste relacje, wzruszenia...

Materia, jaka powstaje na płótnie to tkanka, która się nawarstwia, przekształca, podlega dekonstrukcji. Zarysy sylwetki, postaci zanikają, niekiedy pozostając jedynie fragmentarycznie na płótnie. Początkowo światłocieniowa, dość sugestywna budowa kompozycji figuratywnej, z upływem czasu spędzonego przy płótnie ulega swoistemu rozkładowi, dezorganizacji, ciągłemu przekształcaniu. Abstrakcyjna materia buduje światło w obrazie, anektując duże płaszczyzny./autor

 Michał Mieszkowicz
Urodzony w 1989 roku w Mielcu. Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego – Sztuki Wizualne. Dyplom z wyróżnieniem w 2015 roku w pracowni malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza. Podczas studiów członek Studenckiego Koła Naukowo-Artystycznego „Razem”. Obecnie pracownik dydaktyczny na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zorganizował kilka wystaw indywidualnych oraz brał udział w kilkudziesięciu zbiorowych. Laureat nagród i wyróżnień m.in.: Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu - II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM UCZELNI I KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCH „Szymbark 2013” (2013). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz metaloplastyką.

 

 

Partnerzy