Galeria Główna u Attavantich

Rezonans

Data wystawy: 03.03.2018-03.04.2018

Galeria Główna u Attavantich
 zaprasza na wystawę

Pracowni Druku Cyfrowego
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego


REZONANS

Wernisaż wystawy: 2 marca 2018 r., godz. 18.00

Czas trwania: 3 marca – 3 kwietnia 2018

Kuratorzy wystawy:
Joanna Janowska-Augustyn
Marcin Dudek
Marcin Stachów

 

Grafika cyfrowa to nowa dyscyplina sztuki, która powstaje przy wykorzystaniu technologii komputerowych. Jej spektrum jest bardzo szerokie. Obejmuje prace powstałe przy użyciu tzw. urządzeń peryferyjnych, jak skaner czy aparat fotograficzny, a także prace generowane tylko i wyłącznie przy pomocy komputera. Podstawę stanowi tutaj matryca cyfrowa, zapisana na nośniku elektronicznym. Matrycę można wykorzystać na różne sposoby. Jednym z nich jest wydruk na papierze (bądź innych podłożach, jak kalka, plexi, płótno, etc.) przy użyciu wielkoformatowego plotera. Programy graficzne umożliwiają wykorzystanie niemal tradycyjnych „manualnych” narzędzi, jak i wielu zautomatyzowanych funkcji. Sztuką staje się świadome operowanie nimi przy zachowaniu odpowiednich proporcji, tak aby znaleźć własny niepowtarzalny język wypowiedzi artystycznej; wskazujący jednocześnie na zasadność użycia takiej a nie innej technologii.

Pracownię prowadzi pani dr Joanna Janowska-Augustyn wraz z asystentami: panem mgr Marcinem Dudkiem (od powstania pracowni w 2011 r.) oraz panem mgr Marcinem Stachów, który niedawno dołączył do zespołu (nagrodzony wyróżnieniem dyplom z druku cyfrowego zrealizował w 2016 r.).

Ostatnio studenci oraz dyplomanci Pracowni Druku Cyfrowego odnieśli znaczące sukcesy na forum międzynarodowym i ogólnopolskim; zdobywając większość nagród na Międzynarodowym Triennale Mediów Cyfrowych – Radom 2016 oraz kwalifikując się do Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu. Ważnym osiągnięciem była również nagroda im. Jerzego Panka otrzymana za Najlepszy Dyplom Artystyczny Wydziału Sztuki UR w 2015 roku oraz II Nagroda w konkursie Grafika Roku 2013 za jedną z grafik dyplomowych realizowanych w pracowni.

Znakomite efekty kilkuletniej działalności Pracowni Druku Cyfrowego na Wydziale Sztuki UR dowodzą, że najlepiej sprawdza się praca zespołowa kilku pedagogów, którzy uzupełniają się nawzajem w kwestiach artystyczno-technologicznych.

Sylwetki pedagogów prowadzących pracownię:

Joanna Janowska-Augustyn
Urodzona w Rzeszowie. W latach 1991 – 1994 studiowała na Wydziale Filozoficznym UJ. W latach 1994 – 1999 odbyła studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem zrealizowała w Pracowni Litografii prof. Romana Żygulskiego, otrzymując medal Rektora ASP. W 1998 roku przebywała na stypendium w Kent Institute of Art and Design w Canterbury w Anglii. W 2008 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Obecnie pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadząc zajęcia w Pracowni Druku Cyfrowego oraz w Pracowni Technik Cyfrowych w Rysunku. Uprawia: grafikę, rysunek, malarstwo i fotografię. Zorganizowała 22 wystawy indywidualne, brała udział w ponad 100 wystawach zbiorowych; ogólnopolskich i międzynarodowych. Laureatka licznych prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym Grand Prix Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2012 oraz Grand Prix Międzynarodowego Biennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2010.

Marcin Dudek
Urodzony w 1986 roku w Rzeszowie. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Rzeszowie ze specjalizacją reklama wizualna. Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2010 roku Dyplom Uznania Rektora za realizację w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Tadeusza Nuckowskiego. Od 2013 roku asystent w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Projektowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktywny asystent w pracowniach Grafiki Projektowej II (od 2010 r.) i Druku Cyfrowego (od 2011 r.). Zajmuje się projektowaniem graficznym identyfikacji wizualnych, plakatów, infografik, folderów, katalogów oraz reklam. Autor licznych realizacji projektowych dla uczelni, instytucji publicznych oraz prywatnych firm i inicjatyw. Laureat konkursów projektowych i fotograficznych.

Marcin Stachów
Urodzony w 1992 roku w Lubaczowie. Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku grafika. Od 2016 roku asystent w Pracowni Druku Cyfrowego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje się grafiką cyfrową na potrzeby mediów internetowych jak i poligrafii.

/źródło: http://www.ur.edu.pl


Partnerzy