Galeria Główna u Attavantich

Jerzy Jartym - fotografia

Data wystawy: 08.10.2016-02.11.2016

Czy można na podstawie mojej fotografii powiedzieć o początkach fotografowania myślę że nie. Fotografia zaczyna się wytworzeniem pierwszej maski, pierwszej zasłony, inaczej-pierwszego zniekształcenia, zdeformowania.
                     Fotografowanie jest procesem twórczym dwuetapowym. Pierwszy etap to inspiracje, drugi jest opracowaniem inspiracji. Oba są ważne.
                     Inspiracja jest terminem wieloznacznym.
Wieloznaczność tę powiększa fakt, iż termin „Inspiracja” używany jest w mowie potocznej.
Inspiracja to stan duchowego napięcia, ożywienia twórczego „Stan napięcia twórczego, sprawności umysłowej”. W dosłownym znaczeniu „Inspiracja to tyle co wdech, tchnienie”.
Inspiracja to intrapsychiczne komunikowanie się pomiędzy fotografującym a osobą fotografowaną.
Przekazywanie treści tj. dzięki elastyczności represji oraz dzięki zmianie poziomów funkcjonowania podczas wykonywanych przeze mnie fotografii.
                     Nie widać tego w fotografii wykonywanej metodą cyfrową oraz w fotografii dokumentalnej przyrody, u których wychodzi martwa natura ożywiona przeróbkami technicznymi.
                     Fotografia przekształciła ludzkie życie, jednak nie żyje jedynie w świecie fizycznym, żyje także w świecie symbolicznym, będąc częścią składową tego świata; tworząc różnorakie nici, z których utkana jest owa symboliczna sieć. Sieć splątana z podświadomości fotografii, analogi w ujmowaniu człowieka. Twarzy, które nie dostrzeżone przez innych a jednak wyrażające różnice istnienia.
                     Dlatego oglądający moje fotografie nie potrafią bezpośrednio ustosunkować się do rzeczywistości, nie mogą stanąć z nią twarzą w twarz. Każdy z obecnych na mojej wystawie posiada pewien rodzaj narzędzia hermeneutycznego, które umożliwia ten typ poznania. Każdy z oglądających posiada w swej nieświadomej aktywności narzędzie, które pozwala interpretować reakcje innych, tzn. prostować zniekształcenia, których inny człowiek dokonał w wyrażaniu swoich uczuć./ Jerzy Jartym

Partnerzy