Galeria Główna u Attavantich

REMINISCENCJE 2016

Marek Gliwa, Wydział Sztuki UR – Dyplomy 2014,
J. Maciej Maciuch, Krzysztof Pisarczyk, Edward Gałustow,
Krzysztof Marek Bąk, Ričardas Garbačiauskas, Michał Mach,
Iwona Bugajska-Bigos, Joanna Czosnecka-Kobryń, Tomasz Majcher,
Jerzy Jartym, Anna Baran, Aleksander Majerski, Krzysztof Augustyn,
Jarosławskie Towarzystwo Fotograficzne ATEST 2000

Partnerzy