Galeria Główna u Attavantich

Wnętrza

Data wystawy: 10.06.2017-04.07.2017

Galeria Główna u Attavantich

zaprasza na wystawę

Kamili Kośmider i Julianny Grzeszczak

WNĘTRZA
 


Czas trwania: 10.06 - 04.07.2017


„Wnętrza” to efekt pracy dwóch przyjaciółek –absolwentek grafiki na Uniwersytecie Rzeszow­skim, które postanowiły połączyć swoje twórcze działania we wspólnej wystawie.

Obecnie Julianna Grzeszczak jest nauczycielem projektowania graficznego w ZSP w Jarosławiu, natomiast Kamila Kośmider zajmuje się tworze­niem concept artów i pracą przy grach komputero­wych. Mimo nieco odrębnych dziedzin działalności zawodowej obie artystki łączy zamiłowanie do sztu­ki, grafiki i nowoczesnych form wyrazu.

Prace przedstawione na wystawie są połącze­niem grafiki komputerowej, digital paintingu oraz tradycyjnych metod, takich jak rysunek, malarstwo i fotografia.

Partnerzy