Galeria Główna u Attavantich

Między malarstwem a teatrem

Data wystawy: 11.11.2017-05.12.2017

Galeria Główna u Attavantich

zaprasza na wystawę

„Między malarstwem a teatrem”
Jadwigi Marii Jarosiewicz.

Czas trwania: 11.11-05.12.2017

Wystawie towarzysz rzeźba ceramiczna Marii Piśko.


Jadwiga Maria Jarosiewicz – malarka i scenografka. Urodziła się w Przemyślu. Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Czesława Rzepińskiego, oraz Podyplomowe Studium Scenografii pod kierun­kiem prof. Andrzeja Kreutza Majewskiego.
Jako scenograf zadebiutowała już w czasie studiów projektując sce­nografię i kostiumy do opery w reżyserii Małgorzaty Dziewulskiej. „Wolny Strzelec” C.M Webera w Operze Krakowskiej.
Zrealizowała ok. 100 premier głównie w teatrach operowych w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Japonii, Chinach, Anglii i na Kubie.
Wiele projektów przygotowała dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, m.in. do „Halki” i „Śpiewnika domowego” St. Moniuszki w reżyserii Marii Fołtyn, „Historii Żołnierza” I. Stra­wińskiego w reżyserii M. Dziewulskiej, oraz baletów: „La Sylphide”, „La Ventana“ – Bournonville/Ralov, „Śpiąca Królewna” – P. Czajkowski/Gusiew, „Bayadera” – Petipa/Makarova. Współpracowała także z Teatrem Polskim w Warszawie za dyrekcji Kazimierza Dejmka.
Intensywne związki z teatrem nigdy nie przeszkodziły Jadwidze Marii Jarosiewicz uczestniczyć w życiu plastycznym. Wiodą­cym tematem jej malarstwa jest człowiek. Jest portrecistką ludzi i zwierząt. Swoje prace malarskie i scenograficzne prezentowała na około 50 wystawach indywidualnych, a także licznych zbiorowych.
Uczestniczy w wielu ważnych wystawach-aukcjach o charakte­rze charytatywnym, takich jak „Bliźniemu swemu” na rzecz Towa­rzystwa im. św. Brata Alberta, „Aukcji Wielkiego Serca”, „Aperio”, czy aukcji na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.
Prace artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzeal­nych w Polsce i na świecie.

Partnerzy