Galeria Główna u Attavantich

PIĘKNIE

Data wystawy: 05.10.2019-05.11.2019

Kamil Skrzypiec i Andrzej Rułka to artyści, pedagodzy. Wystawa „Pięknie” ukazuje wielowątkową fotografię cyfrową Kamila Skrzypca, który buduje poprzez zastosowanie wieloplanowości pewną narracje, oraz piękno światła Andrzeja Rułki, wydobywającego postacie i przestrzeń dookoła jak u mistrza Rembrandta.

Kamil Skrzypiec jest absolwentem  Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Puieknych w Rzeszowie kierunku reklama wizualna, a także Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego  na kierunku grafika. Pracuje jako nauczyciel fotografii i multimediów w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie oraz projektowania graficznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Nagradzany w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach i festiwalach projektowania.

Andrzej Rułka - ur. w 1973 r. w Puławach. Ukończył Wydział Grafiki na ASP w Krakowie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku prof. Andrzeja Pietscha. W 2013 roku ukończył studia doktoranckie na krakowskiej ASP w Krakowie w pracowni Filmu Animowanego u prof. Jerzego Kuci na Wydziale Grafiki. Odbył stypendium w Niemczech w mieście Frankfurt nad Menem ( 1998) oraz w Finlandii na Uniwersytecie Artystycznym w Turku ( 1999). Uczestniczył w wystawach artystów rzeszowskich w Belgii i Grecji w 2009. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz animacją filmową. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Instytucie Sztuk Projektowych. Zorganizował szereg wystaw indywidualnych i brał udział w wielu wystawach zbiorowych.


Partnerzy