Galeria w Holu u Attavantich

Podole - wystawa fotograficzna

Data wystawy: 05.09.2014-30.09.2014

PODOLE
Wystawa fotografii 

Wystawa, którą mamy zaszczyt Państwu zaprezentować jest plonem czterodniowego, objazdowego pleneru fotograficznego, który odbył się w dniach 19-22 września 2013 roku.
Uczestnikami pleneru byli członkowie klubu fotograficznego ATEST 2000, członkowie jarosławskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich oraz miłośnicy Kresów.
Trasa pleneru wiodła od Brzeżan i Podhajec przez Buczacz, Złoty Potok, Jazłowiec, dolinę Czerwonogrodu, Zaleszczyki, Krzywcze, Okopy św. Trójcy, Chocim i Kamieniec Podolski aż po Bakotę – miejsce gdzie dawne Pobereże przechodzi w krainę zwaną Besarabią. Droga powrotna wiodła przez Skałę Podolską nad Zbruczem, na dawnej granicy polsko-bolszewickiej.
Eksponowane zdjęcia stanowią znikomą część – z jednej strony – dokumentacji fotograficznej obrazującej zabytki Podola, krainę i ludzi ją zamieszkujących, z drugiej – dzieł artystycznych, natchnionych pięknem przyrody i tym czymś nieuchwytnym, co zwykliśmy nazywać genius loci.
Autorami prezentowanych zdjęć są: Marta Kurpiel, Barbara Nieścior, Elżbieta Śliwińska, Elżbieta Ślusarz, Artur Dobrucki, Andrzej Gwóźdź, Janusz Iwaszek, Andrzej Kowalski, Łukasz Roga, Piotr Stasieńko.
Ograniczona przestrzeń wystawowa pozwala na pokazanie niektórych (wybranych jako ważne poznawczo, interesujące artystycznie) zdjęć. Czy był to wybór słuszny – zechciejcie Państwo ocenić sami…/Autorzy

Podole to pojęcie pojemne i szerokie jak kraina geograficzna („dolna” względem sąsiedniej wyższej), którą przede wszystkim oznacza. Przyroda Podola jest niezwykle łaskawa dla ludzi: żyzne czarnoziemy i lessy, ciepły klimat, liczne rzeki, jeziora i stawy, lasy dębowe Opola i Podola zachodniego, niewysokie pasmo górskie zwane Miodoborami, doliny i jary w których można zakładać osady chronione przed zimowym wiatrem i drapieżnym wzrokiem najeźdźcy – wszystkie te czynniki tworzyły idealne wręcz warunki do osadnictwa, pracy na roli, hodowli, rybołówstwa, myślistwa. Podole to potężny pierwotnie, przechodzący w stepy czarnomorskie obszar zasiedlany przez szlachtę polską od XIV wieku, określany później jako województwo podolskie. Po upadku Polski królewskiej część Podola pod zaborem rosyjskim nazywana była gubernią podolską, zaś obszar zaboru austriackiego (a także za II RP – jako województwo tarnopolskie) – ograniczony był od południa Dniestrem, a od wschodu Zbruczem. Najdalej wysuniętą na południowy wschód miejscowością tak okrojonego polskiego Podola były Okopy św. Trójcy, a na północy leżała stolica województwa – Tarnopol. Podole to kraina potężnych zamków, warowni, stanic i czatowni, rzeczywiste Przedmurze Chrześcijaństwa, gdzie polskie rycerstwo powstrzymywało przez kilka stuleci najazdy innowierców (pohańców, jak pisał Sienkiewicz). Podole to najbardziej niszczona wrogimi najazdami dzielnica Rzeczpospolitej, to teren niezliczonej ilości bitew i potyczek, klęsk i triumfów, to ziemia bohaterów i ludzi wolnych, nieujarzmionego, wielkiego ducha. Ziemia przesiąknięta krwią rycerską, żołnierską i krwią niewinnych ofiar zbrodniczych ideologii XX wieku. Podole to obszar tęsknot, natchnienie poetów, pisarzy i malarzy. Dla deportowanych, ekspatriantów to Arkadia, kraina ich szczęśliwego dzieciństwa. Dla nas, żyjących – dziedzictwo i obowiązek, obszar chroniony pamięcią i miłością…Artur Doliwa Dobrucki

Partnerzy