Galeria w Holu u Attavantich

Prezentacje artystyczne - "co w kotle kipi"

Data wystawy: 04.04.2017-30.04.2017

Prezentowane prace są niewielkim wycinkiem dorobku artystycznego uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Ekspozycja ma charakter przekrojowy, składa się z pasteli. Pokazuje paletę możliwości twórczych naszych wychowanków, którzy mogą realizować swoje pomysły w oparciu o szkolne pracownie: plastyczną i graficzną.

Warto wspomnieć że część autorów brała udział i nagradzana była w konkursach plastycznych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

Partnerzy