Galeria w Holu u Attavantich

Moje Miasto dziś, wczoraj i jutro

Data wystawy: 13.05.2017-31.05.2017

Galeria w Holu u Attavantich
zaprasza na
wystawę pokonkursową prac wykonanych przez dzieci z jarosławskich przedszkoli w konkursie plastyczno-literackim
Jaroslaw Moja Mała Ojczyzna" pod nazwą


Moje miasto dziś, wczoraj i jutroCzas trwania: 13.05-31.05.2017 r.

Organizatorem konkursu było Miejskie Przedszkole nr 10 w Jaroslawiu.
Konkurs odbył się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Jaroslawia.

Partnerzy