Galeria w Holu u Attavantich

Kierunek: architektura

Data wystawy: 01.02.2018-28.02.2018

Galeria w Holu u Attavantich

zaprasza na wystawę rysunku 
uczniów Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

KIERUNEK: ARCHITEKTURA


Czas trwania: 01-28 lutego 2018 r.

 

Autorami prac są uczniowie Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu, kształcący się na kierunku architektura w zarysie z elementami rysunku.

Specjalność ta powstała z myślą o młodych ludziach starających się nabywać wiedzę i umiejętności, niezbędnych do realizowania swoich planów związanych z kierunkami studiów architektury i architektury krajobrazu.

Program kształcenia obejmuje m.in. zagadnienia z architektury poszczególnych epok, detali architektonicznych, materiałoznawstwa, orientacji i perspektywy, cech projektu, skal, szkiców i kanonów. Także rysunku konstrukcyjnego, zwanego architektonicznym, który jest niezbędny do poprawnego odwzorowania obiektów z przestrzeni na papierze, w oparciu o geometryzację, konstrukcję, światłocień i właściwą kompozycję z uwzględnieniem perspektywy. Warto też wspomnieć, że uczniowie nabywają umiejętności m.in. w zakresie obsługi programu graficznego ArchiCAD.

Wystawa w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu jest pierwszą prezentacją ukazującą przekrojowo umiejętności uczniów ZSDGiL.

 


Partnerzy