O Centrum

Siedziba Centrum Kultury i Promocji
Galeria główna u Attavantich (I piętro)
Galeria w holu u Attavantich ( parter)
Sala Lustrzana ( II piętro)
Galeria debiutów u Attavantich ( I piętro - obok galerii głównej) | Fot. Irmina Kardaszyńska

W samym centrum Jarosławia, w położonej na Rynku Kamienicy Attavantich, znajduje się wyjątkowe miejsce, wpisujące się w kulturalny klimat miasta – Centrum Kultury i Promocji.

Ta młoda, bo działająca od 2009 roku instytucja, ma za zadanie upowszechniać, tworzyć i chronić kulturę, a także popularyzować walory kulturowe i turystyczne. Swoją działalnością obejmuje teren gminy Miejskiej Jarosław oraz obszary kulturowo i etnicznie z nią związane.

Kamienica Attavantich, siedziba Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, pełniła przez cały XIX wiek ważne funkcje. To tutaj, po zajęciu ratusza przez Austriaków, ulokowano władze gminy miejskiej, a następnie sąd. W XX wieku mieściła się tu szkoła ludowa oraz założone przez wybitną pianistkę, Marię Turzańską –Towarzystwo Muzyczne im. Fryderyka Chopina. 

Dziś na parterze budynku Centrum Kultury i Promocji znajduje się Punkt Informacji Turystyczno-Kulturalnej, gdzie można uzyskać informacje na temat miasta, regionu, a także nabyć różnego rodzaju pamiątki i upominki. Również na parterze mieści się Galeria w Holu u Attavantich. Do dyspozycji turystów pozostają także przewodnicy oraz Podziemne Przejście Turystyczne.

Pierwsze piętro zajmuje Galeria Główna. To tutaj co 3 tygodnie odbywają się wernisaże i wystawiane są różne formy sztuki. Z tą galerią sąsiaduje kolejna - Galeria Debiutów, umożliwiająca młodym, zdolnym artystom, pierwsze publiczne zaprezentowanie swoich prac szerokiemu gronu odbiorców.

Ostatnią kondygnację zajmuje Sala Lustrzana, będąca jak dawniej miejscem imprez kulturalnych i koncertów. To tutaj odbywają się małe formy artystyczne, wieczory poezji oraz kameralne spotkania ludzi zafascynowanych życiem kulturalnym miasta.
 Podstawa prawna

Samorządowa Instytucja Kultury - Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, rozpoczęła swoją działalność 20 czerwca 2009 r., na podstawie:

  • ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn. zm.), tekst ujednolicony (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123),
  • uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 544/XLVIII/09 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,
  • zamieszczonego powyżej statutu

Dokładny adres:
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
ul. Rynek 5 
37 - 500 Jarosław
woj. podkarpackie

     
Partnerzy