Spotkania autorskie i inne

24.05.2018

Sesja naukowa poświęcona postaci prof. Mieczysława Gębarowicza

 …nadająca sens życiu praca w poszukiwaniu prawdy,
z pełnym poczuciem odpowiedzialności moralnej,
pozostanie zasadniczym warunkiem działania dla każdego,
kto nie chce, aby imię jego przeszło bez echa,
jako pusty dźwięk.

Mieczysław Gębarowicz

 

Rada Miasta Jarosławia uchwałą z dnia 26 lutego br. ustanowiła rok 2018 Rokiem Mieczysława Gębarowicza na terenie Miasta Jarosławia. Do organizacji obchodów włączyły się jarosławskie stowarzyszenia oraz instytucje: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, a także I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu.
Honorowy Patronat nad tym obchodami objął Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia.

W piątek – 9 marca, w Sali Lustrzanej został zainaugurowany Rok Mieczysława Gębarowicza w Jarosławiu. Teraz zapraszamy Państwa na sesję naukową poświęconą postaci „Strażnika Skarbów Miasta Lwowa”.

Sesja naukowa poświęcona postaci prof. Mieczysława Gębarowicza odbędzie się 24 maja, o godz. 10.00 w Auli Niebieskiej Biblioteki PWSTE.

Program sesji:
10.00 – uroczyste rozpoczęcie
10.15 – prof. Macie Matwijów – Uniwersytet Wrocławski – Patriotyczny wymiar drogi życiowej i działalności M. Gębarowicza
10.15 – dr Marta Pękalska – Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Współpraca pomiędzy Ossolineum a instytucjami lwowskimi
11.15 – 11.30 – przerwa
11.30 – dr Łukasz Koniarek – Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Dwa stulecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
12.00 – Artur Dobrucki – TMLiPKPW, i dr Teresa Fabijańska-Żurawska – Wspomnienia o prof. Mieczysławie Gębarowiczu
12.30 – dyskusja, wnioski, zakończenie sesji

Aleksandra Toczek-Borysiuk
(Aktualizacja: 16.05.2018 09:03)
Partnerzy