Teatr „Baccalaureus"

Baccalaureus powstał w 2010 r. przy Akademii Trzeciego Wieku w Jarosławiu.
Teatr brał udział Braliśmy udział w „I Jarosławskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich na Dziedzińcu”. Otrzymał, m.in: I nagrodę w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2012”, w 2016 r. –  I nagrodę  na Juwenaliach III wieku w Warszawie, w 2017 r. – II miejsce za monodram „Archanioł Gabriel” w wykonaniu  Czesławy Lis. W 2018 r. Dorota Białek i Adam Stelczyk otrzymali nagrody indywidualne za aktorstwo, a D. Białek dodatkowo za reżyserię. W 2018 roku „Baccalaureus” zajął I miejsce w XV Podkarpackim Festiwalu Seniorów w Boguchwale.


Instruktor artystyczny: Dorota Białek
Opiekun artystyczny: Dorota Białek

Partnerzy