Wydarzenia

03.03.2020

IX Dni Muzyki Fortepianowej – Treny na głos i fortepian do słów Jana Kochanowskiego – Jacek Ścibor

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu przy współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu już po raz dziewiąty zaprasza na wyjątkowe koncerty w ramach IX Dni Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzańskiej.

IX DNI MUZYKI FORTEPIANOWEJ Im. MARII TURZAŃSKIEJ

3 marca, godz. 18:00, Sala Koncertowa

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu

„Treny na głos i fortepian do słów Jana Kochanowskiego”,

kompozytor Dominik Lasota

Jacek Ścibor – tenor

Paweł Węgrzyn – fortepian

Kacper Bluczak – recytacja

Bilet: 30 zł

Bilety do nabycia w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej (Rynek 5).

JACEK ŚCIBOR

Jarosławianin, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu.

Swoje życie nierozerwalnie związał z muzyką. Ukończył szkołę muzyczna II st. w Rzeszowie, Akademię Muzyczną w Poznaniu oraz studia podyplomowe we wrocławskiej Akademii Muzycznej. Dziś zdobyta wiedza i doświadczeniem, dzieli się z młodymi miłośnikami muzyki zarówno w jarosławskim Zespole Państwowych Szkół Muzycznych jak i w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wielokrotnie nagradzany jest wybitnym interpretatorem liryki wokalnej. Nieustannie współpracuje z Filharmonią Podkarpacką w Rzeszowie. Mimo, że występuje na europejskich scenach, nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Artysta bezinteresownie włącza się w organizację jarosławskich wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Warto wspomnieć, że przez osiem lat w ramach działalności Jarosławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wygłosił aż dwadzieścia trzy prelekcje muzykologiczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy.

DOMINIK LASOTA

Absolwent Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie w klasie skrzypiec Oresta Telwacha, a także kompozycji w klasie Aleksandra Kościowa oraz prowadzenia zespołów muzycznych w klasie Sławka A. Wróblewskiego i Henryka Wojnarowskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dotychczas zostało wykonanych pond 80 jego utworów. Wiele z nich zostało zarejestrowanych i emitowanych na antenach telewizyjnych i radiowych. Jest laureatem ogólnopolskich konkursów kompozytorskich oraz stypendiów za wysokie osiągnięcia artystyczne.

W 2018 roku został wybrany do programu „Muzyka Naszych Czasów” organizowanego przez Stowarzyszenie Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego. We wrześniu  2017 roku, w ramach Krajowego Kongresu Federacji „Pueri Cantores”, 1200 chórzystów i Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej dokonali prawykonania jego hymnu Da pacem, Domine.

Od maja 2014 roku jest członkiem Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich. W latach 2015 – 2017 dwukrotnie pełnił funkcję prezesa Koła Naukowo-Artystycznego Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC. Jako prezes Koła był inicjatorem serii koncertów ze współczesną muzyką chóralną. Organizatorem dwóch edycji ogólnopolskiej sesji naukowej „Nieznane a warte poznania” poświęconym zapomnianej polskiej muzyce, a także wielu koncertów i warsztatów kompozytorskich.

Od października 2018 roku jest asystentem na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studentem studiów doktoranckich w zakresie kompozycji, w klasie prof. Pawła Łukaszewskiego.

 

„TRENY”

Cykl pieśni fortepianowych, w których warstwę słowną stanowią wybrane przez kompozytora „Treny” Jana Kochanowskiego. Utwór powstał w 2015 roku, z myślą o konkretnych wykonawcach, świetnych muzykach, tworzących duet: Tenor – Jacek Ścibor, oraz Fortepian – Paweł Węgrzyn.

Duetowi temu  został zadedykowany cały cykl pieśni.

Nadrzędną ideą podczas pracy kompozytorskiej była chęć muzycznego zilustrowania Trenów i ich przesłania. Ważne było także muzyczne ukazanie właściwości literackich, charakterystycznych dla XVI-wiecznego tekstu. Cykl składa się z 10 zróżnicowanych części, wśród których pojawiają się nawiązania do muzyki religijnej i ludowej, a w poszczególnych fragmentach kompozycji znalazły się odniesienia do tańców narodowych. Czas trwania cyklu to około 50 minut.

Ewelina Szymańska
(Aktualizacja: 11.02.2020 13:15)
Partnerzy