Wydawnictwa

27.03.2019

Jarosław. Dzieje miasta od jego początków do 1939 roku – Kazimierz Gottfried

„Jarosław. Dzieje miasta od jego początków do 1939 roku” to kilkusetstronicowa praca doktorska prof. dr Kazimierza Gotfrieda – wieloletniego pedagoga, wychowawcy młodzieży, a także kustosza i muzyka, ale przede wszystkim solidnie wykształconego historyka, któremu miasto Jarosław wiele zawdzięcza. Jako wieloletni nauczyciel przekazywał młodzieży w ciekawy i klarowny sposób wiedzę historyczną oraz wpajał patriotyzm i umiłowanie najwyższych wartości. W 1934 r. brał udział w założeniu Stowarzyszenia Miłośników Dawnego Jarosławia, a pięć lat poźniej został mianowany kustoszem jarosławskiego Muzeum. Przez kolejne lata poświęcił się działalności muzealnej i pedagogicznej. Gromadził unikalne historyczne dokumenty oraz organizował wystawy, wygłaszał odczyty o historii miasta, wydał około trzydziestu rozpraw i wiele artykułów.  Jego książka została ukończona w 1958 r., lecz nie została opublikowana.

Wydawnictwo obejmuje osiem rozdziałów, w których napotkamy opis najdawniejszej osady jarosławskiej, pierwszej przemiany lokacyjnej, a także obraz średniowiecznego miasta, świetności i dobrobytu w okresach renesansu i baroku po trudne czasy 2 poł. XVII w., miasto pod zaborczym rządem oraz początki niepodległości aż do momentu wybuchu drugiej wojny światowej. Publikacja obejmuje zarówno wydarzenia historyczne, fakty gospodarcze, demograficzne, jak i charakterystykę wielkich postaci związanych z Jarosławiem. Zawiera mnóstwo szczegółowych informacji ważnych dla historii miasta i jego mieszkańców, a uzupełniają ją  liczne ilustracje.

Zapraszamy do zakupu książki w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu lub wysyłkowo.

Oprawa – miękka
Liczba stron – 470
Rok wydania – 2019


Katarzyna Krotysz
(Aktualizacja: 27.03.2019 13:23)
Partnerzy