Wydawnictwa

02.04.2019

Droga Św. Jakuba w Polsce – Łukasz Mróz

Droga św. Jakuba, czyli Camino de Santiago na dobre już zagościła w Polsce. Nasz kraj – począwszy od 2005 r. – wrócił do sieci pątniczych szlaków prowadzących do Santiago de Compostela. W Polsce do chwili obecnej oznakowano i wytyczono 22 odcinki Szlaków Jakubowych o łącznej długości blisko 6900 km.
„Droga Św. Jakuba w Polsce” jest monografią powstałą na skutek badań naukowych, prowadzonych w ramach pracy doktorskiej. Rozprawa podzielona jest na siedem rozdziałów. poprzedzonych wstępem. W kolejnych częściach poznajemy historię początków kultu Św. Jakuba wraz z powstaniem sanktuarium w Santiago de Compostela, rozwój i funkcjonowanie Drogi Św. Jakuba w naszym kraju, wyniki badań ankietowych na jej temat, ocenę jej potencjału turystycznego oraz perspektywy jej rozwoju w Polsce. Rozprawa stanowi cenny wkład w rozwój Drogi Św. Jakuba w Polsce.

Zapraszamy do zakupu książki w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu lub wysyłkowo.

Oprawa – twarda
Liczba stron – 374
Rok wydania – 2019

Aleksandra Radlak
(Aktualizacja: 02.04.2019 12:31)
Partnerzy