Wydawnictwa

Nowy plan miasta Jarosław 1:15000

Z przyjemnością informujemy, iż Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w swojej ofercie posiada nową mapę Miasta Jarosław.

Monografia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu 1944-2014 - Witold Rogala

Przybliżenie wydarzeń i pamięci o osobach, które pełniły wówczas służbę i pracowały w WKU, wcześniej w Rejonowej Komendzie Uzupełnień, Wojskowej Komendzie Rejonowej i Powiatowym Sztabie Wojskowym.

Magiczne zwierzenia - Alicja Zając

Tomik poezji złożony z przemyśleń Alicji Zając – Prezes Jarosławskiej Fundacji Pomocna Dłoń, przedstawiający miłość do świata, podziw dla otaczającej przyrody oraz przywiązanie do ludzi.

Tajemnice Jarosławskich Podziemi - Z. Kohutek, Z. Zięba

Książka jest hołdem dla budowniczych dzielnicy staromiejskiej oraz dla tych, którzy przyczynili się w czasach współczesnych do zrewaloryzowania podłoża gruntowego i uratowania jej historycznej zabudowy.

Sztuka Sakralna Pogranicza. Tom I – red. Z. Bator, M. Filewicz

Książka jest świadectwem piękna i bogactwa sztuki sakralnej polsko–ukraińskiego pogranicza. Pozwala lepiej poznać piękno Ziemi Przemyskiej, Podkarpacia i miasta Lwowa.

W kręgu doktora Kazimierza Gottfrieda - Zdzisław Paszyński

Oddana Czytelnikowi książka nie jest biografią w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest ledwie szkicem opisującym wybrane fragmenty z życia doktora Kazimierza Gottfrieda.

NSZZ Solidarność 1980 - 1989. Tom 5 - red. Ł. Kamiński, G. Waligóra

Książka stanowi kolejny, ale z pewnością nie ostatni krok na drodze do zrozumienia fenomenu „Solidarności” - pokojowego ruchu, który w decydujący sposób wpłynął na upadek systemu komunistycznego.

Kapitan Sheer - Marcin Podolec, Robert Wyrzykowski

Kapitan Sheer narodził się w styczniu 2009, kiedy Marcin Podolec podesłał Robertowi Wyrzykowskiemu pierwszą planszę z nieśmiałym pytaniem „?”. Ten zaś odpowiedział „!”. Dalej wszystko...
Partnerzy