Wydawnictwa

Tajemnice Jarosławskich Podziemi - Z. Kohutek, Z. Zięba

Książka jest hołdem dla budowniczych dzielnicy staromiejskiej oraz dla tych, którzy przyczynili się w czasach współczesnych do zrewaloryzowania podłoża gruntowego i uratowania jej historycznej zabudowy.

Sztuka Sakralna Pogranicza. Tom I – red. Z. Bator, M. Filewicz

Książka jest świadectwem piękna i bogactwa sztuki sakralnej polsko–ukraińskiego pogranicza. Pozwala lepiej poznać piękno Ziemi Przemyskiej, Podkarpacia i miasta Lwowa.

W kręgu doktora Kazimierza Gottfrieda - Zdzisław Paszyński

Oddana Czytelnikowi książka nie jest biografią w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest ledwie szkicem opisującym wybrane fragmenty z życia doktora Kazimierza Gottfrieda.

NSZZ Solidarność 1980 - 1989. Tom 5 - red. Ł. Kamiński, G. Waligóra

Książka stanowi kolejny, ale z pewnością nie ostatni krok na drodze do zrozumienia fenomenu „Solidarności” - pokojowego ruchu, który w decydujący sposób wpłynął na upadek systemu komunistycznego.

Kapitan Sheer - Marcin Podolec, Robert Wyrzykowski

Kapitan Sheer narodził się w styczniu 2009, kiedy Marcin Podolec podesłał Robertowi Wyrzykowskiemu pierwszą planszę z nieśmiałym pytaniem „?”. Ten zaś odpowiedział „!”. Dalej wszystko...

Legendy Jarosławskie - Mateusz Pieniążek

To zbiór opowieści związanych z Jarosławiem oraz okolicznymi miejscowościami, który otwiera rozdział poświęcony początkom grodu Jarosław - nękanego przez dzikie plemiona tatarskie. Kolejne legendy,...

Dzieje Parafii Jarosławskiej od początku do r. 1772 - ks. Jakub Makara

Książka jest olbrzymim dziełem, napisanym z doskonałym aparatem naukowym. Autor posłużył się nie tylko archiwaliami, ale i fachową bibliografią. Jest to rzetelna, całościowa i pasjonująca lektura.

Spacer po Opactwie. Podkarpackie Carcassonne - Iwona Lis

W północnej części miasta Jarosławia, na krawędzi wysokiego brzegu doliny Sanu, znajduje się Zespół Opactwa Benedyktynek. Ksiązka jest swoistym przewodnikiem po tym niezwykłym zakątku.
Partnerzy