Wydawnictwa

16.04.2015

Monografia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu 1944-2014 - Witold Rogala

Jubileusz 70-lecia to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla byłych pracowników i kadry, ale także dla osób obecnie związanych z Wojskową Komendą Uzupełnień w Jarosławiu. Publikacja przybliża wydarzenia i pamięć o osobach, które w tym czasie pełniły służbę i pracowały w WKU, wcześniej w Rejonowej Komendzie Uzupełnień, Wojskowej Komendzie Rejonowej i Powiatowym Sztabie Wojskowym.

„Wojskowa Komenda Uzupełnień od samego początku swojego powstania jest nierozerwalnie związana z administrowaniem wojskowym na określonym terenie działania. Zmieniały się granice administracyjne, zmieniał się obszar działania, ale w obowiązkach kadry i pracowników cywilnych wojska pozostawały powinności obronne wynikające z ustaw, zarządzeń i rozkazów przełożonych. Przystępując do opracowania, sięgając po dokumenty źródłowe i historyczne zapisy udostępnionych kronik, starałem się nie pominąć pracujących w Komendzie ludzi. Jest to przyczynek do zachowania pamięci o nich. Niech ta monografia będzie wyrazem hołdu dla nich i ich rodzin”. Autor-Witold Rogala

Zapraszamy do zakupu książki w Punkcie Informacji Turystycznej
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu lub wysyłkowo.

Oprawa - miękka
Liczba stron - 220
Rok wydania - 2014
Wydawca - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu

Agnieszka Wilczyńska
(Aktualizacja: 24.04.2015 15:30)
Partnerzy