Wydawnictwa

12.12.2017

Rekonstrukcja archiwum dawnego kolegium jezuitów św. Jana w Jarosławiu – ks. Kazimierz Leń TJ

„Rekonstrukcja archiwum dawnego kolegium jezuitów św. Jana w Jarosławiu” ks. Kazimierza Lenia to rozprawa, będąca próbą odtworzenia nieistniejącego dziś archiwum

W kolegium tym studiowało tam kilka pokoleń uczniów, gościli tam tak wybitni jezuici jak ks. Piotr Skarga i ks. Jakub Wujek. Tamtejsze zbiory archiwalne miały szczególną wartość nie tylko dla samego miasta Jarosławia, ale i dla Kościoła w Rzeczypospolitej oraz samej Rzeczypospolitej.

Autor precyzyjnie zrekonstruował rozproszony inwentarz w ilości 648 pozycji, opierając się wyłącznie o materiały źródłowe kolegium. Na podstawie dokumentów odnalezionych w archiwach i bibliotekach przechowujących akta jezuickie udało się odtworzyć problematykę fundacji, uposażenie, skład personalny, rodzaje działań duszpasterskich, misyjno-wychowawczych oraz kulturalnych, a także udział kolegium w ówczesnych wydarzeniach politycznych.

Jarosławskie kolegium Świętojańskie było jedną z najstarszych a potem najznaczniejszych takich placówek w Polsce. Aktualnie pojezuickie dziedzictwo składa się na piękno naszego miasta, przypominając o jego dziejach i świetności.


Do nabycia w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej lub wysyłkowo.

Oprawa – miękka
Liczba stron – 226
Rok wydania – 2017

Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia.


Katarzyna Krotysz
(Aktualizacja: 12.12.2017 15:24)
Partnerzy