Wydawnictwa

12.12.2017

O wojnie i pokoju w Jarosławskiem 1867–1918. Rzecz o codziennym życiu mieszkańców – Jan Kuca

Lata poszukiwań archiwalnych autora zaowocowały opowieścią o walorach naukowych i popularyzatorskich. Prezentowany obraz codziennego życia, wierność szczegółom, umiłowanie miejsc, szacunek wobec osób i zdarzeń oraz liczne konteksty są tymi wartościami, które czynią lekturę niezwykle interesującą, ważną i przyjemną. Czytelnik zostaje przez autora zaproszony do wędrówki w wiek XIX – okres autonomii galicyjskiej, czasu pokoju, wytężonej pracy, zmagań z biedą i chorobami, emigracji, ale też ważnych inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i narodowych.

Autor prezentuje takie zagadnienia jak: warunki mieszkalne, ubiór, wyżywienie, warunki sanitarne i stan zdrowotny, sposób zarabiania na życie, przebieg edukacji dzieci i młodzieży, problematykę religijną, podkreślającą wielokulturowość regionu, wreszcie zajął się codziennością żołnierską. Na uwagę zasługuje materiał ikonograficzny: mapy, ilustracje, zdjęcia, które z jednej uzupełniają wywód słowny, z drugiej zaś pozwalają lepiej zrozumieć życie ludzi w badanym okresie. Pokazują dawną architekturę, urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, stroje, gesty, obrzędy, ludzi przy pracy, wygląd żołnierzy, ich uzbrojenie, wygląd pól bitewnych, okopów, zniszczenia wojenne itp.

Zapraszamy do zakupu książki w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu lub wysyłkowo.

Oprawa – twarda
Liczba stron- – -672
Rok wydania – 2017
Wydawnictwo – Stowarzyszenie Młody Mołodycz


Agnieszka Wilczyńska
(Aktualizacja: 27.12.2017 08:48)
Partnerzy