Wydawnictwa

25.01.2013

W kręgu doktora Kazimierza Gottfrieda - Zdzisław Paszyński

Oddana Czytelnikowi książka nie jest biografią w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest ledwie szkicem opisującym wybrane fragmenty z życia doktora Kazimierza Gottfrieda.

W zasobach archiwalnych Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w Przemyślu, Stowarzyszenia Miłośników Miasta Jarosławia, Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego brak jest jakichkolwiek dokumentów dotyczących pracy zawodowej, naukowej i Społecznej czy też życia prywatnego bohatera niniejszej publikacji. Te dokumenty i materiały, które są dostępne, wykorzystałem przy pisaniu książki mającej, w miarę możliwości, nakreślić przebieg pracy i życia doktora Kazimierza Gottfrieda.

Kazimierz Gottfried był człowiekiem bardzo skromnym i cichym, ale obdarzonym wielkim autorytetem. Prowadził lekcje – jak wspominają jego uczniowie – pięknie, zrozumiale i w prostych sformułowaniach zawierał skomplikowane myśli, prowokujące do dyskusji, a przy tym sam starał się być niejako na drugim planie

Był człowiekiem wrażliwym i, może niewielu o tym wie, bardzo muzykalnym. Bez rozgłosu, a raczej w tajemnicy ze względu na polityczne uwarunkowania tamtych czasów – wspomina jego uczeń Mieczysław Begiej – był organistą w kościele pw. Świętego Ducha w Jarosławiu, często grał tam na organach i śpiewał podczas mszy / fragment słowa od Autora

Zapraszamy do zakupu książki
Punkt Informacji Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,
ul. Rynek 5


oprawa – miękka
ilość stron – 108
rok wydania - 2013

Marlena Dudek
(Aktualizacja: 08.03.2013 09:15)
Partnerzy