Wystawy

29.03.2017

Prezentacje artystyczne - "co w kotle kipi..."Galeria w Holu u Attavantich

zaprasza na wystawę uczniów
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jarosławiu

Prezentacje artystyczne
"co w kotle kipi..."

Czas trwania: kwiecień 2017


Prezentowane prace są niewielkim wycinkiem dorobku artystycznego uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Ekspozycja ma charakter przekrojowy, składa się z grafik, rysunków, technik malarskich i pastelowych oraz technik łączonych. Pokazuje paletę możliwości twórczych naszych wychowanków, którzy mogą realizować swoje pomysły w oparciu o szkolne pracownie: plastyczną i graficzną.

Warto wspomnieć że część autorów brała udział i nagradzana była w konkursach plastycznych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

Agnieszka Horodejczuk
(Aktualizacja: 29.03.2017 10:33)
Partnerzy