Wystawy

09.06.2017

Wnętrza

Galeria Główna u Attavantich

zaprasza na wystawę

Kamili Kośmider i Julianny Grzeszczak

WNĘTRZA
 


Zapraszamy na wernisaż wystawy 09.06.2017,godz. 18.00.

Czas trwania: 10.06 - 04.07.2017


„Wnętrza” to efekt pracy dwóch przyjaciółek –absolwentek grafiki na Uniwersytecie Rzeszow­skim, które postanowiły połączyć swoje twórcze działania we wspólnej wystawie.

Obecnie Julianna Grzeszczak jest nauczycielem projektowania graficznego w ZSP w Jarosławiu, natomiast Kamila Kośmider zajmuje się tworze­niem concept artów i pracą przy grach komputero­wych. Mimo nieco odrębnych dziedzin działalności zawodowej obie artystki łączy zamiłowanie do sztu­ki, grafiki i nowoczesnych form wyrazu.

Prace przedstawione na wystawie są połącze­niem grafiki komputerowej, digital paintingu oraz tradycyjnych metod, takich jak rysunek, malarstwo i fotografia.

Aleksandra Toczek-Borysiuk
(Aktualizacja: 23.05.2017 15:04)
Partnerzy