Wystawy

05.10.2018

Śladami kard. Karola Wojtyły w Jarosławiu i okolicy

Galeria w Holu u Attavantich
zapraszają na wystawę

ŚLADAMI KARD. KAROLA WOJTYŁY W JAROSŁAWIU I OKOLICY
W 40. rocznicę wyboru na papieża.
Ze zbiorów Jerzego Czechowicza.


Wernisaż wystawy: 16 października, godz. 15.30

C
zas trwania wystawy: październik
2018

Aleksandra Toczek-Borysiuk
(Aktualizacja: 03.10.2018 08:39)
Partnerzy