Wystawy

04.07.2019

Alicja Ulma – grafika i rysunek

Galeria Debiutów u Attavantich

zaprasza na

grafiki i rysunku
Alicji Ulmy

 

Czas trwania: lipiec – sierpień 2019

Alicja Ulma jest studentką II roku Wydziału Sztuki, Kierunku Grafika, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wcześniej uczyła się w Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu. Wystawa jest zbiorem kilku prac rysunkowych i graficznych powstałych w trakcie studiów, skupiających się głównie na przedstawieniu natury i człowieka."

Aleksandra Toczek-Borysiuk
(Aktualizacja: 04.07.2019 14:29)
Partnerzy